Values Education

Değerler Eğitimi Programı, Özel Marmara İlkokuluna devam eden öğrencileri, öğretmenleri ve anne-babaları kapsamaktadır. Çalışmalar, grupların yaş özelliklerine göre hemen hemen her derste uygulanacak farklı etkinliklerle yürütülmektedir.

Hem eğitimciler, hem de anne-babalar olarak çocuklarımıza doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, saygı, dostluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, hoşgörü gibi everensel değerlerin öğretilmesi tartışılmaz bir gerçektir.  Çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan birinin okul olduğunu düşündüğümüzde, okul çapında uygulanan bir değerler eğitimi programı ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli adımlar atabileceğimiz kanaatindeyiz.

Değerler Eğitiminin Temel İlkeleri

• Değerler eğitiminin bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. 
• Değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır. 
• Öğrencilere kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir. 
• Okul değerlerin uygulandırdı yaşam alanıdır. 
• Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar. 
• Değerler eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem ailede hem de toplumda devam eder.

Bu kapsamda, öğrencilerde olumlu davranışları kazandırmak ve etkin davranış yönetimini oluşturmak amacıyla Özel Marmara İlkokulunda 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ‘Değerler Eğitimi’ programının uygulanması başlatılmıştır. 

Değerler Eğitiminin Amaçları

Değerler eğitiminin ana amacı çocuklarımıza evrensel değerleri kazandırmaktır. Ayrıca;
• Kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırmak,
• Kendisine dünyanın ve toplumun bir parçasın olduğunu fark ettirmek,
• Bilgiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,
• Yaşadığı toplumda sosyal adalet ve eşitlik ilkesini benimsetmek,
• Bireyin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmak,
• Öğrencinin kendisini tanımasına ve yeteneklerinin farkına varmasına yardımcı olmaktır.

  

Okulumuzda Uygulanan Faaliyetler

Tıklayınız

Eylül-Ekim Ayı Veli Bülteni

Eylül-Ekim Ayı Ev Çalışması

 

Kasım Ayı Veli Bülteni

Kasım Ayı Ev Çalışması

 
 

Aralık Ayı Veli Bülteni

Aralık Ayı Ev Çalışması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Letters

Feedbacks from our Distinguished Parents

Click here to read