Branşlarımız

İNGİLİZCE
Çocuklarımızın İngilizce ile ilk karşılaşmalarından itibaren eğlenceli, sosyal ve iletişime dayalı çeşitli oyun, şarkı ve aktivitelerle dolu, anadili etkinliklerine paralel ve tüm çalışmalarımızla koordineli olarak zenginleştirilmiş bir program sunmaktayız.

MÜZİK
Çocuklarımızda ritim duygusunu geliştirmek, grup çalışmalarına uyum sağlama ve dikkatini toplayabilme becerilerini pekiştirmek, özgüveni sağlamak amacıyla müzik dersimiz yapılmaktadır. Müzik derslerimizde ritim çalışmaları, enstrümanlar hakkında bilgi ve her ay ünlü bir besteci tanıtımı yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ
Çocuklarımızın fiziksel gelişimini sağlamak, denge alıştırmaları, yuvarlanmalar, tırmanma ve asılmalara dayalı temel jimnastik çalışmaları yapmak amacıyla; yaş gruplarına göre uygun top oyunları ve eğitsel oyunlar oynayarak beden eğitimi dersi yapılmaktadır.


HALKOYUNLARI
Çocuklarımıza kendi kültürümüzün zenginliğini ve oyunlarımızın güzelliğini anlatmak, ekip çalışması bilincini ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisini kazandırabilmek amacıyla çeşitli oyunlar ile birlikte halkoyunları dersi yapılmaktadır.


SATRANÇ
Çocuklarda zamanı kullanma becerisini yönetebilmek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, öngörü ve analiz yapabilmelerini sağlamak, sayısal ve mantıksal zekâlarını geliştirmek amacıyla;4 ve 5 yaş gruplarında satranç dersi yapılmaktadır.


GÖRSEL SANATLAR
Çocuklarda estetik duygusunu geliştirmek, farkındalık yaratmak, el becerilerini desteklemek, çeşitli sanatçı ve farklı teknikleri tanımalarını sağlamak amacı ile sanat öğretmenimiz tarafından dersler yapılmaktadır.


BİLGİSAYAR
Çocuklarımızın el-göz koordinasyonunu geliştirmek, öğrendiklerini bilgisayar oyunları ile desteklemek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için haftada bir saat 4-5 yaş grupları ile bilgisayar dersi yapılmaktadır.