Policy

MİSYONUMUZ
Okulumuzda öğrencilerimiz, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Özel Bodrum Anaokulu olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocukların eğitimi ile ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktayız.

VİZYONUMUZ
Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ile bilinen ve tercih edilen Atatürkçü, güvenilir, dinamik ve çağdaş bir kurum olmaktır.